TURURIINDIA

Termeni și condiții                                                Condiții generale bilete avion                                                            ANPC  I  ANSPDCA I  ANAT

Copyright @ BTL CREATIVE COMMUNICATION. Toate drepturile rezervate.

TERMENI ȘI CONDIȚII

Fondată 2002

REZERVĂRI ONLINE                    

EN
RO

ASIGURĂRI

MEDICALE


CĂLĂTORIE

ACASĂ
SERVICII ONLINE

BILETE AVION

HOTELURI TURURI TRANSFERURI

ASIGURĂRI

MEDICALE


SCHI

TRAVEL SHOP INDIA SERVICII ONLINE ASIGURĂRI DE SCHI ASIGURĂRI CĂLĂTORIE SERVICII ONLINE ONLINE BOOKING CONDIȚII BILETE AVION
OFERTE SPECIALE VACANȚE

CONDIŢII GENERALE DE REZERVARE – VÂNZARE A BILETELOR DE AVION DE CĂTRE SC BTL CREATIVE  COMMUNICATION SRL- Agenția BUSINESS TRAVEL & LEISURE

S. C.  BTL CREATIVE COMMUNICATION SRL - agenția de turism tour-operatoare BUSINESS TRAVEL & LEISURE este o agenție de turism care are în obiectul de activitate rezervări – vânzări de bilete de avion pentru zboruri interne şi internaţionale, direct sau prin agentii revânzătoare .

În vederea îndeplinirii acestor servicii din obiectul său de activitate, societatea este autorizată de către companiile aeriene care efectuează zborurile; ea acţionează numai ca intermediar al acestor companii şi se supune regulilor şi restricţiilor comerciale impuse de către companiile aeriene, în calitate de prestatori direcţi.

În continuare, vom denumi pe scurt :

Societatea Comercială _______________________________________AGENŢIA

Compania aeriană __________________________________________COMPANIA

Clientul care rezervă şi/sau cumpără biletul de avion ________________PASAGERUL

Documentul în baza căruia se efectuează zborul____________________BILETUL DE AVION

Agenția revânzătoare ________________________________________REVÂNZĂTOR

Rezervarea – vânzarea biletelor de avion se face în următoarele condiţii:

I. REZERVĂRI DE LOCURI

1.1. Rezervările de locuri pentru zboruri se fac cu ajutorul sistemelor internaţionale computerizate de rezervări, și/sau ale companiilor aeriene care permit accesul agenţiei la baza de date a companiei şi rezervarea efectivă a locurilor pentru o anumită cursă în favoarea potenţialilor pasageri.

1.2. Rezervările sunt gratuite şi se fac înaintea datei de plecare.

1.3. Odată cu efectuarea rezervării, pasagerul va primi de la agenţie informaţii referitoare la preţul de vânzare al biletului (valabil la data rezervării incluzând şi taxele de aeroport, taxe combustibil, alte taxe similare, tarifele de servicii ale companiei BTL CREATIVE COMMUNICATION), precum şi informaţiile referitoare la condiţii, restricţii şi reguli aplicabile biletului de avion ce poate fi cumpărat în baza respectivei rezervări.

Toate condiţiile, regulile şi restricţiile aplicabile unui bilet de avion sunt cele stabilite de compania aeriană, de politica de tarife de serviciu a companiei BTL CREATIVE COMMUNICATION, precum şi de alţi factori externi (de ex. obligaţia deţinerii vizei), independenți de voinţa agenţiei.

II. EMITEREA BILETELOR DE AVION. MODALITĂŢI DE PLATĂ

2.1. Emiterea biletelor de avion rezervate şi plata acestora se fac conform condiţiilor stabilite de către fiecare companie în parte. Agentia informează pasagerul despre termenul până la care rezervarea sa este valabilă pentru ca acesta să se poată prezenta în termen pentru achitarea biletului și pentru a intra în posesia acestuia. Termenele pot fi schimbate oricând de companie, situaţie în care agenţia va anunţa pasagerul despre modificare, fără a putea fi însă făcută răspunzatoare în vreun fel de către acesta pentru o eventuală anulare.

2.2. Raportul contractual între agenţie şi pasager apare în momentul în care pasagerul a achitat biletul de avion şi a intrat în posesia acestuia. Înainte de a achita efectiv biletul, pasagerul are obligaţia să se informeze la agenţie despre toate condiţiile şi restricţiile aplicabile acelui bilet şi să citească prezentele condiţii generale.

2.3. Pasagerul poate plăti biletul de avion în LEI, USD, EUR, la cursul de schimb faţă de EUR, utilizat de agenţie în ziua respectivă.

III. PREŢURILE BILETELOR DE AVION

3.1. Preţurile biletelor de avion comercializate prin agenţie sunt rezultanta unui sistem complex de reguli tarifare, tarife contractuale, tarife publicate în sistemele centralizate de rezervări, taxe ale companiilor aeriene, tarife speciale, tarif de serviciu al companiei BTL CREATIVE COMMUNICATION, etc. În aceste condiţii, fiecare zbor în parte presupune calcularea de către agentul specializat al preţului aplicabil biletului de avion respectiv. Acelaşi zbor, cu aceeaşi companie poate genera preţuri diferite în funcție de clasa de comfort sau de momentul emiterii biletului.

Dată fiind multitudinea de preţuri aplicabile biletelor de avion, acestea, ca şi regulile aplicabile lor, nu pot fi afişate sau publicate. De asemenea, informaţiile referitoare la reguli, care provin din comunicările scrise sau transmise computerizat de către companie, prin sistemele de rezervare centralizate sau direct la agenţie, au un caracter continuu, modificările pot fi permanente, drept pentru care ele nu pot fi traduse şi publicate în vreun înscris.

3.2. Prețul de vânzare al biletului de avion este ferm după ce clientul l-a comandat și agenția a emis biletul, iar contravaloartea acestuia este înscrisă în factura fiscală emisă de agenție.

3.3. Pentru serviciile prestate, compania BTL CREATIVE COMMUNICATION aplică Tarife de Serviciu diferite în funcție de complexitatea serviciului respectiv și denumite pe scurt TS :

BILETE DE AVION  

TS – Tarif serviciu/ se aplica peste valoarea biletului de avion, incluisv taxe platibile furnizorului de transport/ minim

A. Bilete de avion pe curse interne orice companie aeriana (RO, V3, Blue Air) 10 eur

B. Bilete avion curse externe  

Companii LOW COST indiferent de valoare bilet 15 eur

Serviciu de web check-in pentru low - cost sau alte servicii oferite clientilor dupa cumpararea biletului low - cost(bagaj cala, loc cu confort sporit, etc) 5/sens

Companii IATA, functie de valoare bilet inclusiv taxe zbor  

Pina la 200 eur  21 eur

Intre 201-500 eur  25 eur

Intre 501-800 eur  34 eur

Intre 801-1200 eur  40 eur

1201 eur si peste  45 eur

Copii 2-12 ani   60% din TS adult

C. Servicii suplimentare  

a)Inainte de emitere bilete  

modificare si/sau anulare rezervare  10 eur

b)Dupa emiterea biletului  

b1. modificare rezervare in situatia in care modificarea nu presupune penalizare din partea companiei aeriene 10 eur

b2.modificare rezervare in situatia in care modificarea presupune penalizare din partea companiei aeriene  

b2.1.curse interne    12 eur

b2.2 curse externe companii low cost 15 eur

b2.3 curse externe companii IATA  20 eur

c)Anulare bilet (storno)  

c1.curse interne    12 eur

c2.curse externe companii low cost  15 eur

c3.curse externe companii IATA  25 eur

Aceste TS nu sunt returnabile în caz de anulare sau modificare a biletului de avion.

3.4. Biletele de avion emise de agenţie sunt proprietatea I.A.T.A. – BSP România – în calitate de reprezentant al companiilor aeriene membre, încasările aferente biletelor vândute se decontează către I.A.T.A. BSP – România și/sau a companiilor aeriene care nu sunt membre I.A.T.A. – BSP Romania, drept pentru care agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare despre modul în care a stabilit preţul unui bilet de avion decât de către acest organism sau de către compania pentru care a emis biletul.

3.5. Preţul biletului de avion include de regulă taxele de aeroport, taxe combustibil, alte taxe similare și TS. Există însă situaţii, independente de voinţa agenţiei, în care, după emiterea biletului sau apărute ulterior datei de emitere a biletului, pe parcursul călătoriei i se pot solicita pasagerului şi alte taxe , care nu au fost percepute iniţial, situaţie în care agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare.

IV. BILETUL DE AVION

4.1. Biletul de avion este documentul, înscrisul sau convenţia electronică în baza căreia se efectuează zborul. Biletul de avion este emis de agenţie, dar este proprietatea IATA/BSP sau a companiei aeriene pentru care a fost emis.

4.2. Condiţiile contractului şi informaţiile înscrise pe biletul de avion (în forma scrisă sau cu acces electronic la acestea) completează prezentele condiţii generale. Se consideră că pasagerul care a intrat în posesia biletului de avion a luat la cunoştinţă de toate aceste informaţii.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

5.1. Agenţia este răspunzătoare de emiterea corectă a biletelor de avion şi de informarea cu bună credinţă a pasagerului asupra condiţiilor aplicabile biletului de avion vândut.

5.2. Informarea pasagerilor se va realiza, fără a fi necesară o semnatură de luare la cunoștință, astfel :

5.2.1 Prin afişarea la loc vizibil în agenţie a prezentelor condiţii generale de vânzare a biletelor de avion, precum şi prin comunicarea de către reprezentantul agenției a condițiilor, penalizărilor și restricțiilor de folosire, modificare sau anulare a biletului de avion și/sau a rezervărilor efectuate.

5.2.2 În cazul în care pasagerul comunică reprezentantului agenției că intenționează să transporte : animale, păsări și/sau obiecte cu regim special(arme, muniție, substanțe explozive, corozive, etc.) reprezentantul Agenției va informa pasagerul asupra condițiilor speciale și restricțiilor de transport a acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în conformitate cu reglementările companiei aeriene.

5.3 Reprezentantul Agenției va comunica pasagerului că are obligația să citească prezentele condiţii generale afişate în agenţie înainte de a cumpăra biletul de avion. Biletul de avion odată cumpărat se presupune că pasagerul a luat la cunoştinţă despre toate informaţiile legate de biletul respectiv, el nemaiputând să invoce ulterior necunoaşterea acestora şi să pretindă eventuale despăgubiri agenţiei.

5.4. Pasagerul are obligația să se prezinte la ghișeele din aeroprt ale companiei pentru înregistrarea și predarea bagajelor (check-in) cu cel putin 1 oră şi 30 min înainte de ora plecării, urmând ca ulterior să îndeplinească toate celelalte formalităţi necesare. Unele companii aeriene sau aeroporturi pot, în anumite situații, să solicite prezența la aeroport mai devreme, drept pentru care pasagerul are obligația să solicite, cu 24 de ore înainte de plecare, informații la companie sau la aeroport referitoare la timpul de prezentare la check-in.

5.5. Agenţia nu este răspunzătoare şi nu i se pot pretinde despăgubiri pentru că pasagerul nu a zburat, în următoarele condiţii (individuale sau cumulate):

5.5.1 Transportul pasagerului sau al bagajelor pasagerului ar putea pune în pericol sau afecta securitatea, sănătatea sau starea materială, respectiv confortul altor pasageri sau a echipajului,

5.5.2 Starea mentală sau psihică a pasagerului , inclusiv faptul că se afla sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, reprezintă un risc pentru pasager, pasageri, echipaj sau proprietăţi,

5.5.3 Pasagerul a avut o conduită necorespunzătoare pe parcursul unui alt zbor şi este posibil ca un asemenea comportament să se poată repeta,

5.5.4 Pasagerul a refuzat să se supună verificării de securitate,

5.5.5 Pasagerul nu a achitat preţul, taxele sau cheltuielile aplicabile,

5.5.6 Pasagerul nu deține documente de călătorie valabile, pasagerul încearcă să intre într-o ţară pe care are doar dreptul să o tranziteze sau pentru care nu are documente de călătorie valabile, pasagerul distruge documentele de călătorie în timpul zborului sau refuză să predea documentele de călătorie echipajului de zbor – contra unei confirmări scrise – atunci când i se cere acest lucru,

5.5.7 Pasagerul prezintă un bilet care a fost achiziţionat ilegal, a fost cumpărat de la o entitate, alta decât noi sau agentul nostru autorizat, sau a fost declarat pierdut sau furat sau dacă nu poate dovedi că este persoana menţionată pe bilet,

5.5.8 Pasagerul nu respectă reglementările și instrucţiunile în vigoare cu privire la siguranţă şi securitate

5.5.9 Pasagerul nu s-a prezentat la timp la îmbarcare (minim 1 oră şi 30 minute înainte de ora plecării înscrisă pe bilet), conform art. 5.4 de mai sus

5.5.10 Pasagerul este refuzat la îmbarcare datorită unor probleme legate de documentele sale personale (inclusiv lipsa vizei de intrare pentru ţara de destinaţie, viză falsă, paşaport cu interdicţie, etc) sau în situaţia oricărui refuz nejustificat al autorităţilor de a permite călătoria.

5.5.11 Alte împrejurări sau cazuri de forţă majoră, pe care agenţia nu le putea prevedea sau evita.

5.6 Agenţia nu este răspunzătoare pentru întîrzieri sau modificări de orar ale companiei aeriene pentru care s-a emis biletul, pentru calitatea zborului sau pentru servicii aferente zborului (ex – pierderi de bagaje), obligaţii care cad direct în sarcina companiei. În astfel de situaţii, pasagerul se va adresa direct companiei transportatoare, care va despăgubi pasagerul în conformitate cu reglementările internaţionale.

5.7 Dacă pasagerul renunţă la biletul de avion cumpărat înainte sau după începerea călătoriei, acesta are dreptul la rambursarea parțială a prețului plătit, după ce se deduc taxele de penalizare, inclusiv TS și dacă tariful și condițiile acestuia, stabilite de companie, permit rambursarea. Pasagerul poate modifica biletul cumpărat iniţial, în condiţiile stabilite de compania pentru care a fost emis biletul, cu plata unor diferențe de preț stabilite de compania aeriană, inclusiv a TS pentru modificarea rezervării.

5.8 Pasagerul nu poate utiliza numai părţi componente ale zborului aferent biletului cumpărat. Neprezentarea pasagerului la primul zbor se consideră renunţare la bilet şi se aplică prevederile din prezentele condiţii generale. Biletul este netransferabil unei alte persoane.

5.9 Neprezentarea la zbor presupune pierderea călătoriei, cu o penalizare de până la 100% din valoarea biletului, în conformitate cu reglementările companiei și ale prezentelor Condiții Generale.

5.10 În situaţia în care pasagerul, din vina sa, utilizează doar parţial zborurile înscrise în biletul de avion cumpărat, el nu va putea pretinde despăgubiri de nici un fel agenţiei sau companiei pentru care s-a emis biletul.

5.11 Pasagerul are obligaţia să se asigure că este în regulă din punct de vedere al tuturor formalităţilor necesare călătoriei (poliţie, vamă, sănătate, paşaport, viză, etc), agenţia neavând nici o răspundere în faţa pasagerului din acest punct de vedere. Refuzul la îmbarcare dintr-unul din aceste motive cade în sarcina exclusivă a pasagerului, fără ca acesta să poată pretinde despăgubiri agenţiei.

5.12 Agenţia va informa de bună credinţă pasagerul asupra formalităților necesare călătoriei solicitate, conform informaţiilor furnizate de sistemul computerizat de rezervare, dar nu poate fi făcută responsabilă asupra veridicităţii acestor informaţii şi nici trasă la răspundere pentru a le fi oferit sau nu, deoarece serviciul de informare este unul oferit suplimentar şi nu are legătură cu serviciul de emitere a biletului de avion.

5.13 Agenţia nu este răspunzătoare pentru pagube sau inconveniente produse pasagerului în timpul zborului sau datorită unor modificări de orar, întârzieri ale zborurilor, etc, împrejurări care se află dincolo de controlul şi voinţa agenţiei.

5.14 Datorită situaţiei create prin cererile masive de azil politic sau rămânerile ilegale în ţările din Vest, autorităţile tuturor statelor, chiar în prezenţa vizei de intrare eliberată de ambasadele ţărilor respective în România, pot refuza fără explicaţii să permită trecerea frontierei, respectiv îmbarcarea în avion a pasagerului. În astfel de situaţii, agenţiei nu i se pot solicita despăgubiri, deoarece imposibilitatea efectuării transportului se datorează faptei unui terţ.

5.15 În cazul în care pasagerului i se fură biletul de avion cumpărat (în cazul biletelor de hârtie), pe bază de declaraţie pe proprie răspundere şi acte doveditoare de la Poliţie, el poate solicita agenţiei emiterea unui duplicat după biletul respectiv, în schimbul plăţii unei taxe stabilite de către compania aeriană.

5.16 Agenţia se obligă să ofere pasagerilor care achiziţionează bilete de avion cel puţin informaţii despre (nu în formă scrisă) :

Natura zborului: Regulat/charter/low fare (rezervare efectuată în altă parte decât în CRS)/ Costul biletului defalcat: preţ de bază, taxe aeroport, taxa de serviciu etc./ Condiţiile tarifare ale biletului/ Posibilitatea de a se modifica datele de călătorie şi în ce condiţii/ Posibilitatea de a se rambursa parţial sau total contravaloarea biletului şi în ce condiţii/ Condiţiile de emitere a biletului cu un minim de timp în avans/ Tip bilet emis: electronic/ paper/ Cantitatea de bagaje pe care pasagerul are dreptul să o transporte gratuit, atât ca bagaj de mână, cât şi ca bagaj de cală, precum şi costul/kg al bagajului ce depăşeşte greutatea admisă/ Orele de operare, decolare, aterizare, escală/Itinerariul de zbor/ Compania aeriană care operează pe ruta solicitată/ Timpul minim necesar de prezentare la ghișeul de îmbarcare/ Informaţii în cazul pierderii biletului/ Moneda de emitere a biletului: RON/EURO/ Modalitatea de plată: cash, card, transfer bancar/ Nivelul taxelor de serviciu pentru Emitere a biletului, Reemitere, Schimbare dată de rezervare, Rambursare totală sau parţială a biletului, alocarea locului în avion.

Agenția se obligă să aducă la cunoștință pasagerului identitatea transportatorului, iar în cazul modificării/schimbării acestuia se obligă să informeze pasagerul.

Agentia se obligă să aducă la cunoștință precizări cu privire la transportul copiilor neînsoţiţi, a persoanelor cu handicap, femeilor gravide, persoanelor bolnave sau altor persoane care necesită asistenţă specială.

După emiterea biletului de călătorie, toată responsabilitatea privind efectuarea călătoriei, inclusiv în ceea ce privește transportul, întârzierea livrării, deteriorarea sau pierderea bagajelor care aparțin pasagerilor, revine companiei aeriene în conformitate cu reglementările și legislația în vigoare. Responsabilitatea pentru pierderea, întârzierea sau deteriorarea bagajelor este limitată, cu excepția cazurilor în care, în prealabil s-a făcut o declarație specială de valoare și s-au plătit taxele aferente. În conformitate cu Convenția de la Varșovia, pentru majoritatea călătoriilor internaționale (inclusiv tronsoanele interne ale acestora) obligația transportatorului este limitată la suma de aproximativ 20USD/kg pentru bagajele înregistrate(de cala) și 400USD/pasager pentru bagajele neînregistrate (bagaje de mână). Pentru pasagerii care călătoresc numai în interiorul SUA, legile federale prevăd ca suma să fie de cel puțin 2.800USD/pasager.

Atunci când se aplică Convenția de la Montreal (în cazul transportatorilor din Comunitatea Europeană), în cazul distrugerii, pierderii, deteriorării sau întârzierii bagajelor, în majoritatea cazurilor se aplică cele “1000 de Drepturi Speciale de Tragere”(aproximatix 1.200EUR,respectiv 1.470USD) per pasager.

Anumiți transportatori nu își asumă răspunderea pentru transportul obiectelor fragile, de valoare sau perisabile. Informații suplimentare pot fi obținute de la transportator.

Se recomandă pasagerilor verificarea condiţiilor de călătorie cu 24 de ore înainte de data de operare. (call center aeroport, site companie transportatoare, agenţie de turism).

VI. RECLAMAŢII

6.1. Orice reclamaţie cu privire la biletul de avion cumpărat se va face în scris, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului reclamat, anexând toate documentele pe care le are și care sunt relevante.

6.2. Reclamaţiile care nu sunt făcute în scris nu vor fi luate în considerare.

6.3. Agenţia va transmite reclamaţia respectivă companiei aeriene pentru care a fost emis biletul, iar soluţia dată va fi aceea dată de compania aeriană, în calitate de proprietară a biletului. Agenţia va informa pasagerul despre soluţia dată de companie reclamaţiei, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea răspunsului de la companie. În situaţia în care pasagerul nu este mulţumit cu răspunsul primit el se va adresa direct companiei aeriene care a efectuat zborul.

6.4. Pasagerul va fi despăgubit direct de către compania aeriană în toate cazurile în care aceasta decide acest lucru, agenţia nefiind obligată să intermedieze astfel de despăgubiri.

6.5. Orice reclamaţie se va face de către pasager în conformitate cu prezentele condiţii generale de vânzare a biletelor de avion.

VII. NOI REGULI ALE UNIUNII EUROPENE PRIVIND SECURITATEA PE AEROPORTURI

Pentru a vă proteja împotriva noilor ameninţări cu explozibili lichizi, Uniunea Europeană (UE) a adoptat o serie de reguli care restricţionează cantitatea de lichide pe care le puteţi trece prin punctele de control de securitate. Aceste reguli se aplică tuturor pasagerilor care pleacă de pe aeroporturi din UE indiferent de destinaţia acestora.

Aceasta înseamnă că la punctele de control de securitate se vor face verificări legate de substanţele lichide pe care doriţi să le transportaţi, suplimentar faţă de alte obiecte interzise. Totuşi, noile reguli nu limitează cantitatea de lichide pe care le puteţi cumpăra din magazinele aflate dincolo de locul unde prezentaţi taloanele de îmbarcare sau de la bordul aeronavelor operate de o companie aeriană din UE.

Noile reguli se aplică începand din 6 Noiembrie 2006, pe toate aeroporturile din UE, precum şi din Norvegia, Islanda şi Elveţia, şi sunt valabile până la o înştiinţare în prealabil cu toate modificările prezente la această dată și cele viitoare.

CE ESTE NOU?

Când împachetaţi

Vi se va permite să luaţi doar cantităţi mici de lichide în bagajul de mână. Aceste lichide trebuie să fie în recipiente individuale de maximum 100 mililitri fiecare. Trebuie să puneţi aceste recipiente într-un ambalaj din material plastic transparent, care se poate reînchide, dar nu mai mult de un litru per pasager.

La aeroport

Pentru a veni în ajutorul operatorilor de control de securitate, trebuie:

 să prezentaţi operatorului pentru examinare toate lichidele pe care le aveţi, în punctele de control;

 să dezbrăcaţi jacheta şi/sau pardesiul. Acestea vor fi controlate separat;

 să scoateţi computerele portabile şi alte echipamente electrice mari din bagajul de mână. Acestea vor fi scanate separat.

Lichidele includ:

 apa şi alte băuturi, supe, siropuri

 creme, loţiuni şi uleiuri

 parfumuri

 spray-uri

 geluri, inclusiv geluri de păr şi de baie

 conţinutul ambalajelor presurizate, inclusiv spuma de ras, alte spume şi deodorante

 paste, inclusiv pasta de dinţi

 amestecuri lichid-solide

 mascara

 orice alt articol cu consistenţă similară

CE NU SE SCHIMBĂ?

Dumneavoastră încă puteţi:

 să împachetaţi lichide în bagajele de cală – noile reguli se aplică doar pentru bagajele de mână;

 să luaţi în bagajul de mână medicamente şi substanţe pentru dietă, inclusiv hrană pentru copii, pentru folosinţă în timpul călătoriei. Vi se va cere reţeta;

 să cumpăraţi lichide cum ar fi băuturi sau parfumuri ori dintr-un magazin de pe un aeroport din UE, situat înainte de locul unde prezentaţi talonul de îmbarcare sau de la bordul aeronavelor operate de o companie aeriană din UE.

Dacă sunt vândute în ambalaje speciale, sigilate, nu le deschideţi înainte de a vi se face controlul de securitate altfel, conţinutul acestora poate fi confiscat. (Dacă sunteti în tranzit printr-un aeroport, nu deschideţi ambalajul înainte de controlul de securitate la aeroportul de transfer, sau la ultimul, dacă tranzitaţi mai mult decât o dată).

Este foarte important ca atunci când faceți cumpărături în tranzit sau la bordul avionului să vă asigurați că respectați prevederile vamale ale aeroportului de destinație finală. Nerespectând aceste prevederi puteți fi amendat sau judecat sau să nu vi se permită intrarea în țara respectivă, iar agenția sau compania nu au nici o responsabilitate.

Dacă aveţi orice îndoială, vă rugăm să întrebaţi la compania aeriană sau la agenţia de turism înaintea călătoriei.

De asemenea, vă rugăm să cooperaţi cu personalul companiei, cât şi cu cel de securitate din cadrul aeroportului.

VIII. DISPOZIŢII FINALE

8.1. Prezentele condiţii generale sunt realizate în conformitate şi se completează cu prevederile CONVENŢIEI DE LA VARŞOVIA, în care România este parte semnatară, în conformitate cu prevederile art. 11, aliniatul 2 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI și cu reglementările UE în vigoare.

8.2. Afişarea în agenţie a prezentelor condiţii generale presupune obligativitatea pasagerului de a le citi. Se consideră că pasagerul care a cumpărat biletul de avion a luat la cunoştinţă despre conţinutul acestor condiţii şi el nu va mai putea invoca ulterior necunoaşterea lor sau lipsa de informare.

8.3. Prezentele condiţii generale vor fi aplicabile şi opozabile terţilor în toate situaţiile stipulate în cuprinsul lor.

8.4. În cazul în care vânzarea se face printr-un agent revânzător BTL CREATIVE COMMUNICATION, acesta este obligat să respecte întocmai prevederile prezentelor Condiții generale. Nerespectarea condițiilor exonerează BTL CREATIVE COMMUNICATION de orice răspundere, aceasta revenindu-i agentului revânzător în totalitate.Conducerea SC BTL CREATIVE COMMUNICATION SRL